Poĺnohospodárske výrobné a obchodné družstvo - v likvidácii